2021
autor
David Síla (CZ)
tytuł
D – kolekcja misek porcelanowych
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uściu nad Łabą
promotor
MgA. Antonín Tomášek
Kolekcja D jest efektem współpracy projektanta z manufakturą, dzięki której zoptymalizowano tradycyjną technologię wytwarzania przedmiotów z porcelany. Autor zminimalizował ilość odpadów, bo każde odchylenie od ustandaryzowanej jakości potraktował jako zaletę produktu. Kolekcja jest przykładem krytycznego spojrzenia na potrzeby użytkowników. Projektant stara się zainteresować odbiorców procesem twórczym, przełamuje stereotyp związany z produktami masowymi i ich fabryczną doskonałością – w tym wypadku odstępstwo nie wyklucza naczynia, bo wynika z intencji twórczej. W skład kolekcji wchodzą naczynia do przygotowywania, serwowania i przechowywania potraw, ale to użytkownicy ostatecznie decydują o ich przeznaczeniu.