2021
autor
Josef Oubrecht (CZ)
tytuł
RIBELL
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uściu nad Łabą
promotor
MgA. Jan Čapek
Zestaw dzwonków z brązu powstał, by popularyzować tradycję ludwisarstwa w Republice Czeskiej oraz wesprzeć lokalną manufakturę. Kolekcja Ribell została stworzona we współpracy z Janem Šedą, ludwisarzem w drugiej generacji. Zakład odlewniczy zakładał jego ojciec w 1990 roku. Kolekcję tworzą dzwonek recepcyjny z przyciskiem, dzwonek z rączką, dzwonek na konsolę oraz mały dzwonek z kółkiem. Wszystkie odlewy wykonano ze specjalnego stopu brązu, który uzupełniono elementami drewnianymi oraz stalowymi. Ribell odwołuje się ponadto do tradycji hotelowej i recepcyjnej, które dla tej kolekcji są naturalnym i zarazem charakterystycznym otoczeniem. Nazwa nawiązuje do słowa „rib” (żebro), które w terminologii ludwisarskiej jest używane na określenie jednego z krojów dzwonu.