2021
autor
Kacper Greń (PL)
tytuł
Okolica — esej wizualny o Krakowie i akcja społeczna
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
promotor
dr hab. Anna Myczkowska-Szczerska
Ta książka to esej wizualny uzupełniony wkładkami: obwolutą-mapą, ulotką-plakatem oraz zestawem plakatów i naklejkami. Jej zadaniem jest podkreślenie, że otaczająca nas przestrzeń jest warta uwagi i kryje w sobie wiele tajemnic. Autor skupił się na Starym Mieście w Krakowie, gdzie szukał miejsc niezgentryfikowanych i miastotwórczych. Ponieważ z roku na rok obszary takie znikają z krajobrazów miast i jest ich coraz mniej, projektant postanowił udokumentować je na fotografiach. W eseju uwzględnił też zagadnienie miniaktywizmu miejskiego jako możliwości wyrażenia swoich odczuć i zdania na temat tego, co dzieje się wokół nas. Chodziło o zwrócenie uwagi na to, że wszyscy możemy zabierać głos na temat tego, jakie są kierunki rozwoju najbliższego otoczenia, oraz o zaproponowanie mininarzędzi służących tej sprawie.