2021
autor
Karla Gondeková Karolína Matušková (CZ)
tytuł
Listovatel.cz – Otwarta broszura Karela Placki
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuki, Architektury i Projektowania w Pradze
promotor
doc. MgA. Juraj Horváth
Listovatel.cz to bezpłatna platforma internetowa z arkuszami ćwiczeń dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Projekt powstał pod wpływem pandemii, otaczającego nas świata technologii, powiększającej się przepaści pokoleniowej, kryzysu ekologicznego i wizualnego smogu, wynikającego z kiepskiego poziomu wizualnego dostępnych materiałów dydaktycznych. Karty pracy dotyczą codzienności i są podzielone na pięć obszarów tematycznych: komunikacja, światło, czas, konstrukcja i ruch. Rolę przewodnika pełni dziadek Karel Placka: jest on łącznikiem między współczesnością a przeszłością, którą sam przeżył, a od dzieci uczy się funkcjonowania w świecie nowoczesnych technologii. Projekt stawia na dostępność – arkusze można łatwo i stosunkowo tanio drukować pojedynczo lub jako cały skoroszyt w wersji czarno-białej.