2021
autor
Karolina Glanowska (PL)
tytuł
Integracja osób niewidzących i widzących. Projekt gry Niewidzialna Wyspa
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
prof. dr hab. Tomasz Bierkowski
Integracyjna gra planszowa, która w intencji autorki ma za zadanie przełamać uprzedzenia pomiędzy osobami niewidzącymi i widzącymi, a także przyczynić się do odrzucenia wzajemnych stereotypów. W osiągnięciu tego celu pomagają czytelność gry oraz jej wizualna i dotykowa atrakcyjność. W czasie rozgrywki widzący gracze zasłaniają oczy, dzięki czemu status wszystkich uczestników zostaje wyrównany. Projekt tworzą opracowana mechanika gry, jej model wraz z pionkami i planszami oraz instrukcja. Ponadto do Niewidzialnej Wyspy wprowadzono elementy tyflograficzne oraz alfabet Braille’a. Podczas pracy nad projektem autorka konsultowała wszystkie rozwiązania zarówno z twórcami gier, jak i ze specjalistami zajmującymi się projektowaniem dla osób z dysfunkcjami wzroku.