2021
autor
Kristína Uličná (SK)
tytuł
Studium studiów
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
doc. Mgr. art. Pavol Bálik
Wielu absolwentów grafiki nie wie, w jakim kierunku iść po studiach – ta książka ma im w tym pomóc dzięki wywiadom z projektantami, którzy działają indywidualnie lub pracują w studiach graficznych czy agencjach reklamowych. Statystki, jakie wyłoniły się z tych rozmów, są przedstawione w postaci infografik. Czytelnicy mogą też zobaczyć otoczenie, w którym projektanci pracują na co dzień. Książka ma minimalistyczny layout, wykorzystujący tylko jeden krój pisma, a oprawa grzebieniowa i kilka rodzajów papieru nawiązują do kultury biurowej w studiach projektowych. Wizualizacje prac projektantów są umieszczone w książce losowo, co zachęca do spontaniczności w jej przeglądaniu. Publikację można też traktować jako kompendium wiedzy na temat projektowania graficznego w Słowacji w ostatnich latach.