2021
autor
Magdalena Kierzek (PL)
tytuł
Kobiety dizajnu – polskie projektantki tworzące w latach 1950–1990
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
dr hab. Jacek Mrowczyk
Gdzie się podziały wszystkie projektantki? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zapoczątkowało pracę nad dyplomem. Kobiety w polskim projektowaniu graficznym to temat, który wciąż nie jest dostatecznie opracowany, zbadany czy przeanalizowany. Żeby odnaleźć zapomniane i pomijane autorki grafiki użytkowej, dyplomantka przeprowadziła kwerendy w muzeach, galeriach, wydawnictwach i bibliotekach, a zebrane materiały wykorzystała do stworzenia strony internetowej poświęconej polskim projektantkom działającym w latach 1950–1990. Oprócz trzech głównych bohaterek dyplomu wymienia również inne twórczynie i ich prace. Dodatkowo na stronie znajduje się skrócona historia poszukiwań. Projekt jest wstępem do dyskusji o niezbadanej części historii polskiego projektowania graficznego i zachętą do dalszej eksploracji tematu.