2021
autor
Olga Penar (PL)
tytuł
IRLA – obiekt wspomagający procedury w ratownictwie wodnym
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
promotor
dr Paweł Gełesz
Wentylację w wodzie u osoby nieoddychającej mogą przeprowadzić jedynie wyszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt zespoły ratownicze. Aby zmniejszyć liczbę zgonów oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia urazu neurologicznego, spowodowane brakiem właściwych urządzeń, autorka zaproponowała obiekt pod nazwą IRLA (In-water Resuscitation Lifeguard’s Assistance). Umożliwia on przeprowadzenie skutecznej wentylacji przez jedną osobę wyposażoną w sprzęt pływający. Konstrukcja przedmiotu chroni ratownika przed materiałem zakaźnym oraz zabezpiecza drogi oddechowe tonącego przed dalszym kontaktem z wodą. IRLA jest kompatybilna z innymi elementami systemu, czyli ustandaryzowanym sprzętem do ratownictwa wodnego oraz urządzeniami do resuscytacji, takimi jak worki samorozprężalne. Projekt był konsultowany z ratownikami medycznymi.