2021
autor
Sandra Ignatowicz (PL)
tytuł
Między-Gwiezdnik. Zobrazowanie twórczości Stanisława Lema poprzez zbiór ilustrowanych form graficznych
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
promotor
Dr Hab Marta Płonka
Praca jest graficzną interpretacją wybranych elementów twórczości Stanisława Lema, legendy polskiej fantastyki naukowej. Między-Gwiezdnik to rodzaj kosmicznego słownika ze zilustrowanymi neologizmami autora. Odkryj Planety Lema to sześć osobnych arkuszy z opisami i graficznym przedstawieniem różnych światów obecnych w jego literaturze. Atlas Ciała Planetarne to impresje na temat wybranych zagadnień poruszanych w twórczości Lema. Zaprojektowane zbiory są hołdem dla bogactwa wyobraźni i mądrości literatury, mają wzbudzić zainteresowanie nowych czytelników. Intencją autorki jest również, by poprzez poznanie różnorodności innych światów i ich mieszkańców poszerzać zdolność do akceptacji i uwrażliwiać na inność: tę, którą możemy odnaleźć i zaakceptować w sobie, w innym człowieku, być może na innej planecie.