2021
autor
Weronika Wojnarowicz (PL)
tytuł
Korek jako materiał dla projektanta wzornictwa przemysłowego
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
promotor
Dr Rafał Dobruchowski
Praca poświęcona jest poszukiwaniom materiałów, które mogą dawać alternatywę dla tworzyw sztucznych. Autorka uwzględniła wiele parametrów, takie jak ekologia, świadomość konsumentów i technologie obróbki. Najlepszym naturalnym surowcem okazał się korek. W projekcie wykorzystano bioodpady z procesów obróbki w postaci pyłu oraz granulatu korkowego, połączone z klejem kazeinowym i olejkami eterycznymi, Topasem oraz naturalnym kauczukiem epoksydowanym. Autorka wraz z Politechniką Łódzką oraz firmą Corkpol przeprowadziła szereg eksperymentów, a biomateriały były testowane w druku 3D oraz w laserowej obróbce. W efekcie znaleziono dla nich możliwości zastosowania, technologie, a także konkretne przedmiotowe realizacje. Częścią projektu było stworzenie logo dla grupy badawczej Biomatpolimery działającej na Politechnice Łódzkiej. Trwa proces zgłaszania projektu do Urzędu Patentowego RP.