2022
autor
Adam Friedrich (PL)
tytuł
Przestrzeń osobista pacjenta w szpitalach tymczasowych
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
promotor
dr Jacek Ryń
W swojej pracy projektant skupił się na potrzebie zorganizowania przestrzeni osobistej pacjentów szpitala tymczasowego. Projekt powstał we współpracy z personelem lekarskim oraz osobami zarządzającymi tego typu szpitalem. Efektem jest szafka na kółkach z laminowanych płyt wraz z zestawem oświetlenia oraz wysuwanym stolikiem, która ułatwia pacjentom przechowywanie i organizację rzeczy osobistych, a także jedzenie i korzystanie z komputera. Obiekt może być umieszczony w standardowej lokalizacji lub wzdłuż łóżka, co zwiększa jego dostępność osobom z ograniczoną mobilnością. Istotna w projekcie była możliwość wykorzystania technologii, które pozwolą na szybką i ekonomiczną produkcję oraz dystrybucję szafek w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania. Trwają rozmowy na temat wdrożenia projektu.