2022
autor
Aleksandra Franas (PL)
tytuł
Epoch
dyplom
magisterski
uczelnia
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
promotor
dr hab. Agnieszka Dutka
Jest to esej wizualny inspirowany fotografiami Zofii Rydet oraz filmem Kwiat granatu Siergieja Paradżanowa. Praca naznaczona jest widmem zagłady ludzkości w nawiązaniu do tzw. problemu roku 2038, czyli wyczerpania się 32-bitowej wartości czasu. Publikacja jest podzielona na strony A i B, jak w płytach winylowych. Strona A jest utrzymana w biało-czarnej kolorystyce, podobnie jak zdjęcia Zofii Rydet, a im bliżej środka, tym więcej zaczyna pojawiać się kolorowych zdjęć, czyli odniesień do Kwiatu Granatu. W obu częściach zamieszczono notki biograficzne autorów, ich cytaty na temat własnej twórczości oraz wybrane prace. Przed każdą ze stron znalazł się krótki wstęp informujący, czym są: epoch, unix time i year 2038 problem. Użyte w książce teksty są cytatami z piosenek.