2022
autor
Barbara Koniecka (PL)
tytuł
Z życia lunatyka. Domowe instrumentarium do badania zaburzeń snu
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
dr hab Daniel Zieliński
Dyplom jest inspirowany doświadczeniami autorki, która jako dorosła osoba zaczęła lunatykować, co wzbudziło jej niepokój i ograniczyło zaufanie do siebie samej. Celem stało się stworzenie rozwiązania, które dawałoby informacje o ewentualnych nocnych epizodach. Pracę nad dyplomem wsparły konsultacje z neurologiem i psychiatrą. Częścią procesu była też analiza przypadków lunatykowania w trakcie terapii. Powstał rodzaj baldachimu „zamykanego” na noc dzięki magnesom wszytym w krawędzie ścianek. Kształt materiału – z trójkątnym wycięciem na górze – sprawia, że w razie lunatykowania ścianka zostaje otwarta i nie zamyka się, co przekazuje informację o zaburzeniach snu. Tiul użyty do uszycia baldachimu tworzy subtelną barierę, która zmniejsza ryzyko nocnych wędrówek.