2022
autor
Ilya Bazhanov (CZ)
tytuł
ÉMIGRÉ
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuki, Architektury i Designu w Pradze
promotor
MgA. Filip Kraus
Jest to projekt badawczy, który bazuje na ukraińskich, rosyjskich i białoruskich czasopismach emigracyjnych ukazujących się w pierwszej połowie XX wieku w Europie. Na pracę składają się: krótki szkic na temat historii białej emigracji, przegląd wydawnictw pochodzących z archiwów praskich, a także analiza wykorzystywanej w nich typografii oraz typografii stosowanej w pierwszej połowie XX wieku w Rosji. Autor próbuje zrozumieć schematy, przy pomocy których uchodźcy starali się zachować tożsamość i oryginalność. Na podstawie badań opracowuje oparty na historycznych wzorach krój pisma, który ma zbudować czytelny obraz emigracji ukraińskiej, rosyjskiej i białoruskiej jako zjawiska kulturowego w kontekście świata zachodniego.