2022
autor
Jacek Vasina (PL)
tytuł
Design partyzancki
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Uniwersytet SWPS, School of Form w Warszawie
promotor
mgr inż. arch. Maciej Siuda i Mateusz Falkowski
Autor dyplomu zainteresował się pojęciem designu partyzanckiego, które postanowił poszerzyć oraz zredefiniować. Projekt jest próbą stworzenia rozwiązań pomagających mieszkańcom miast poradzić sobie z błędami w infrastrukturze, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Jest także przykładem na to, że zmian można dokonać dostępnymi środkami przy zaangażowaniu kreatywności, odwagi i empatii. Przy użyciu prostych technologii i narzędzi autor stworzył osiem obiektów zbudowanych z darmowych bądź recyklingowanych materiałów. W ramach projektu powstały też: zin ze zbiorem pomysłów i metod działania oraz mapa wskazująca miejsca, które stały się inspiracją do stworzenia obiektów, te, z których pochodzą materiały, a także lokalizacje powstałych elementów pracy dyplomowej.