2022
autor
Jakub Garstkiewicz (PL)
tytuł
Projekt zaopatrzenia protetycznego kończyny dolnej wspierającego uprawianie sportów wodnych
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
promotor
dr hab. Michał Filipiak
Uprawianie sportów wodnych wymaga balansu, koordynacji ruchowej i zaangażowania całego układu mięśniowego. Rodzi to utrudnienia dla osób po amputacji nogi poniżej linii kolana, a oferowane rozwiązania protetyczne nie zapewniają zgięcia podeszwowego stopy, niezbędnego do komfortowego pływania. Celem projektu było stworzenie prostego w budowie – a przez to szeroko dostępnego – mechanizmu, który umożliwi sprężysty ruch stopy oraz zgięcie podeszwowe. Autor dyplomu skupił się na zaprojektowaniu protezy podudzia oraz opracowaniu koncepcji stawu skokowego i stopy protezowej. Poszukiwania zasady działania doprowadziły go do mechanizmu wibroizolatora wykorzystywanego do stabilizacji drgań maszyn przemysłowych. Projekt jest rozwijany, by mógł zostać wdrożony.