2022
autor
Josefina Karlíková (CZ)
tytuł
Książka o samizdatach
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuki, Architektury i Designu w Pradze
promotor
MgA. Filip Kraus
Praca dotyczy przygotowań do planowanej publikacji poświęconej historii i znaczeniu czeskiego samizdatu, czyli drugiego obiegu wydawniczego. Autorka bada ten fenomen, skupiając się na stronie graficznej XX-wiecznych publikacji autorstwa trzech osobowości z dziedziny kultury. Są to: Bedřich Fučík, katolicki krytyk literacki, historyk, redaktor i tłumacz; Jindřich Pokorný, tłumacz, redaktor i pisarz; Viktor Karlík, malarz, grafik, autor rzeźb i obiektów. W części teoretycznej dyplomu autorka przedstawia wyniki swoich badań dotyczących tematu publikacji. Część praktyczną stanowi uporządkowany wybór materiału i poznanych dotychczas źródeł, zaprezentowany w formie publikacji książkowej.