2022
autor
Marcin Niedziałek (PL)
tytuł
Utracone połączenia
dyplom
magisterski
uczelnia
Królewska Duńska Akademia Sztuk Pięknych
promotor
Elias Stenalt Werner
Projektant zajmuje się zjawiskiem homogenizacji kultury, które znajduje odbicie w procesie ujednolicania środków typograficznych na rzecz języka angielskiego kosztem zatracania różnorodności form lokalnych. Autor traktuje język i typografię jako nie tylko medium komunikacji, ale także element samoidentyfikacji i symbol odrębności kulturowej. Projekt koncentruje się na ligaturach – wizualnych połączeniach międzyliterowych. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie, która pełni też funkcję archiwum gromadzącego przykłady ligatur dopasowanych do potrzeb konkretnych języków. Uzupełnieniem jest krój pisma Connection, który ilustruje konkretne przykłady połączeń międzyliterowych.