2022
autor
Olga Kozłowska (PL)
tytuł
Oikos znaczy dom
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
dr Paweł Grobelny
Dyplom tworzy seria interwencji architektonicznych, urbanistycznych i wzorniczych, które służą niewielkim zwierzętom mieszkającym w miastach. Wśród rozwiązań pojawiły się półki lęgowe dla gołębi, przesmyk dla jeży, rampa dla małych ssaków, kaseton z półką do siadania dla ptaków, poidełko, krawężnik wspinaczkowy i właz ewakuacyjny dla szczurów. Każdy z obiektów ma ustandaryzowane wymiary i wykorzystuje łatwe do powielania technologie, a całość uzupełnia instrukcja użycia, by interwencje te realnie pomagały zwierzętom. Projekt był konsultowany z zarządcami zieleni, ekologami, biologami, ornitologami i badaczami miejskiej ewolucji, a jest kierowany do planistów, urzędników, projektantów i wszystkich innych osób odpowiedzialnych za przestrzeń publiczną w miastach.