2022
autor
Viktória Vičíková (SK)
tytuł
New Type – łączenie analogowej i cyfrowej pracy z czcionką / typografia w XXI wieku
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
ArtD. Pavol Bálik
Projekt miał na celu połączenie nowych technologii z analogową istotą materiału drukarskiego przy jednoczesnym opracowaniu eksperymentalnych form literowych i innowacji w typografii. Założeniem koncepcji było stworzenie portfolio z krojami pism inspirowanych stylem Wild West oraz nawiązujących do starych technik drukarskich i używanych kiedyś drewnianych czcionek. Projekt każdej litery był ściśle związany z przygotowaniem modelu 3D do druku, do czego autorka użyła różnych materiałów PLA. Włókna te nadają się do recyklingu, więc stare kroje czcionek lub skrawki drukarskie można zmiażdżyć, stopić i użyć ponownie. Zaletą jest też niska waga materiału oraz fakt, że jest znacznie tańszą alternatywą dla drewna.