2022
autor
Weronika Jastrzemska (PL)
tytuł
Identyfikacja wizualna Festiwalu Filmu Niemego
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
promotor
dr Adam Świerżewski
Fundamentem projektu identyfikacji był unikatowy charakter kina niemego, w tym obecna w starych filmach odręczna i różnorodna typografia. Znalazło to swoje odbicie w postaci połączenia dwóch typografii: eleganckiej z elementem dekoracyjności oraz swobodnej i lekko abstrakcyjnej. Zniszczona filmowa klisza stała się inspiracją do zaprojektowania autorskiej interpretacji tego zjawiska za pomocą szumu stworzonego z bitmapy. Dzięki stylizacji zdjęć i odpowiedniemu ich wykadrowaniu, zgodnie z łatwym w użyciu layoutem, stworzono ciekawą kompozycję typograficzno-wizualną. Charakter identyfikacji zdefiniował też formę festiwalowego znaku, który można stosować w wersji z dopiskiem, co jest przydatne przy konkretnych edycjach imprezy.