Międzynarodowy Przegląd Projektów Dyplomowych „Graduation Projects”

Graduation Projects ma charakter środkowoeuropejski, a jego uczestnikami są dyplomanci kierunków projektowych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz obywatele tych państw studiujący poza krajami Grupy Wyszehradzkiej. Można zgłaszać prace licencjackie, jak i magisterskie. Dyplomy są oceniane w dwóch kategoriach: 2D i 3D – grafiki użytkowej (w tym projektowania stron WWW, użytkowych projektów aktywnych, czy aplikacji ekranowych) oraz wzornictwa przemysłowego (z uwzględnieniem tkanin, ubioru, szkła lub ceramiki).

Historia przeglądu sięga 2002 roku – wówczas redakcja kwartalnika projektowego „2+3D” zaprezentowała na swoich łamach wybrane prace dyplomowe absolwentów polskich uczelni projektowych. W 2006 roku do przedsięwzięcia włączył się Zamek Cieszyn jako organizator cyklicznych wystaw. W 2010 przeglądowi nadano charakter międzynarodowy, zapraszając do udziału dyplomantów z Czech i Słowacji – wtedy też zmieniła się nazwa na Graduation Projects, a do grona organizatorów dołączyły Typo z Czech i 1977 ze Słowacji. Rok później do uczestnictwa zaproszono Węgry (Plus Minus Inteligence). Każda kolejna edycja wystawy wyrusza z Cieszyna do wybranych miast w Polsce i Europie – do tej pory były to Berlin, Bratysława, Budapeszt, Praga, Tallin.

W 2017 roku do grona organizatorów dołączyły również międzynarodowe centra designu: Hungarian Design Council, CZECHDESIGN i Slovak Design Center a rolę organizatora wiodącego przejął Zamek Cieszyn.

Nie zmieniają się natomiast założenia i zasady przeglądu. Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy nadesłane prace w dwóch kategoriach – grafiki użytkowej i wzornictwa przemysłowego. Werdykt nie ma charakteru klasyfikacji konkursowej, nie ustala się kolejności miejsc, nie przyznaje nagród. Wyróżnieniem jest publikacja w katalogu, na stronie internetowej przeglądu oraz prezentacja na wystawach w Polsce i zagranicą.

Graduation Projects Platform

To międzynarodowa platforma współpracy instytucji i organizacji z Krajów Wyszehradzkich, promujących i ułatwiających wykorzystanie wzornictwa. Platforma ma pokazać potencjał, jaki tkwi w polskich przemysłach kreatywnych i projektantach oraz wspomóc jego rozwój przez współpracę z instytucjami i uczelniami projektowymi z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Bazą do powstania platformy jest coroczny przegląd najlepszych projektów dyplomowych "Graduation Projects", organizowany przez Zamek Cieszyn, kwartalnik projektowy 2+3D i partnerów z Krajów Wyszehradzkich. Celem powstałej w 2017 r. platformy jest pogłębienie współpracy polskich uczelni projektowych, inicjowanie wspólnych projektów, wymiana wiedzy i doświadczeń między absolwentami uczelni projektowych oraz pogłębienie współpracy w dziedzinie designu w krajach dawnego bloku wschodniego.

Partnerami platformy są: Zamek Cieszyn (PL), 2+3D (PL), Czechdesign (CZ), Hungarian Design Council (HU), Slovak Design Center (SK).

Platforma powstała w ramach projektu „Graduation Projects Plaform”

Okres realizacji: styczeń – grudzień 2017

Źródła finansowania: zadanie realizowane jest ze środków pozostających w dyspozycji ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu "Rozwój sektorów kreatywnych 2017"

Nr umowy: 02686/17/DMP

Budżet: 65 332 PLN, w tym 46 832 ze środków MKDiN