Często zadawane pytania

 1. Czy prace można przesłać pocztą tradycyjną?
  Nie. Prace należy wgrać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie graduationprojects.eu. Po ogłoszeniu werdyktu skontaktujemy się z każdym autorem i uzgodnimy sposób dostarczenia plików, bądź projektów zarówno do publikacji, jak na ewentualną wystawę.
 2. Jak pokazać pracę?
  Rysunki, renderingi lub zdjęciach, które są ilustracją projektu powinny przedstawiać: ogólny, całościowy obraz pracy (jeśli to niezbędne z kilku różnych ujęć); detale lub ujęcia pokazujące konstrukcję (w przypadku prac graficznych będą to np. detale typograficzne), sposób użytkowania. Ujęcia powinny być zrozumiałe i klarowne dla osób, które będą je oglądały po raz pierwszy.
 3. Jak opisać pracę?
  1. Co było twoją inspiracją dla stworzenia projektu? 2. Do kogo, jakiej grupy odbiorców kierujesz swój projekt? 3. Jaki problem twój projekt rozwiązuje? 4. Czy twój projekt wpisuje się w szerszy kontekst kulturowy, historyczny, społeczny, inny? Jeśli tak – opisz go. 5. Co twój projekt wyróżnia? Na czym polega jego oryginalność? 6. Jakie zastosowałeś materiały, technologie, patenty? (jeśli dotyczy) 7. Jak przebiegał proces projektowy? Czy poprzedziły go badania, analizy, wywiady, – jeśli tak, opisz ten proces. 8. Czy testowałeś swoje rozwiązanie na grupie docelowej? Z jakim efektem? 9. Z kim współpracowałeś nad swoim dyplomem? (Inni projektanci, przedsiębiorcy, naukowcy, technolodzy itp.) 10. Jak działa twój projekt? Jakie ma zastosowanie? Jak go interpretować? 11. Podaj parametry techniczne pracy, skalę i wielkość modelu lub prototypu, rodzaj, liczbę i formaty projektów graficznych. 12. Czy Twój projekt ma szansę na wdrożenie? Czy podejmujesz w tym zakresie jakieś działania?
 4. Czy można przesłać więcej niż 10 ilustracji?
  Nie, jesteśmy przekonani, że 10 ilustracji wystarczy by dobrze zaprezentować każdy projekt. Uważamy, że sposób prezentacji to też część pracy projektanta, jesteśmy przekonani, że 12 stronicowy kalendarz, lub serię opakowań przekraczające 10 sztuk można z powodzeniem pokazać na 10 ilustracjach.
 5. Czy można jako ilustracje przesłać plansze użyte do prezentacji podczas obrony dyplomu?
  Tak, ale należy pamiętać, że interesuje nas zwięzłe i jak najprostsze zaprezentowanie pracy – ułatwiające zrozumienie projektu. Plansze zawierają zazwyczaj dużo szczegółowych informacji i dodatkowych elementów graficznych, które po pomniejszeniu do rozdzielczości ekranowej (a tak będą oglądane przez oceniających) mogą stracić czytelność.
 6. W jakim języku podać nazwę szkoły?
  Prosimy podawać nazwy szkół w języku narodowym.
 7. Czy można zgłosić pracę końcową z pomaturalnego lub podyplomowego kursu projektowania?
  Tylko pod warunkiem, że kurs zakończony jest nadaniem absolwentowi tytułu magistra lub licencjata.
 8. Co zrobić w sytuacji kiedy jest dwóch lub więcej autorów projektu?
  Należy zgłosić pracę pod nazwiskiem jednego z autorów, a pozostałe podać przy opisie pracy.
 9. Jak przedstawić projekt multimedialny?
  Oprócz zdjęć i opisu pracy prosimy podać link do prezentacji w polu formularza „link do prezentacji”.
 10. Nie udało mi się wgrać pracy w ostatni dzień z powodu obciążenia serwera. Czy mogę dosłać pracę na następny dzień?
  Nie. Prosimy wziąć pod uwagę, że w ostatnim dniu, szczególnie w godzinach wieczornych, mogą występować trudności we wgrywaniu prac z powodu obciążenia serwera.