Wystawa Graduation Projects w Cieszynie

Przeglądy dyplomów projektowych organizujemy już od 11 lat. W przeglądzie udział brały projekty dyplomowe, magisterskie i licencjackie, z czterech krajów wyszehradzkich, organizatorów wydarzenia. Osobno zgłaszano prace 2D i 3D, a grafika projektowa i wzornictwo w czterdziestce wyróżnionych projektów mają równe parytety. Wyróżnienia nie układają się w klasyfikację, nie przyznajemy nagród. Formą uhonorowania są publikacje na łamach słowackiego „Designum”, czeskiego „Typo” (także w wersji elektronicznej) i „2+3D” oraz na stronie internetowej przeglądu. Zwycięzcy biorą także udział w wystawach w Zamku Cieszyn i na DMY Berlin, tym razem planowane są również wystawy w Pradze i Budapeszcie.

Zobacz wybrane prace.

W obradach jury wzięli udział: Marcel Benčík i Sylvia Jokelová (1977 ze Słowacji), Czesława Frejlich, Wojciech Kubiena, Jacek Mrowczyk, Mariusz Sobczyński i Kuba Sowiński (2+3D), Krisztina Somogyi (węgierskie Plusminus Visual Intelligence), Filip Blažek i Linda Kudrnovská („Typo”) oraz Katarzyna Pełka (Zamek Cieszyn). Jurorom przyszło zmierzyć się (jak co roku…) z rekordową liczbą prac. Tym razem było ich 357 (rok temu 284). Grafikę projektową reprezentowało 208 prac, a wzornictwo 149. Czescy studenci nadesłali 55 zgłoszeń, polscy 236, słowaccy 23, a Węgrzy 43. Z Polski i Słowacji zgłoszono więcej projektów 2D, wśród czeskich i węgierskich dominowały projekty wzornicze.

 

Wystawy Graduation Projects 2011–2012

Zamek Cieszyn
ul. Zamkowa 3a
1 lutego – 3 marca

Instytut Polski w Pradze 
Malé náměstí 1
oraz
Galeria Czechdesign w Pradze 
Vojtěšská 3
13 marca – 13 maja

DMY International Design Festival Berlin
Airport Berlin Tempelhof 
Columbiadamm 10
5–9 czerwca

kuratorka wystaw:
Anna Zabdyrska