Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe

Login

Dopszczalne są litery, cyfry oraz znaki myślnika i podkreślenia

Hasło

Powtórz hasło

Imię

Nazwisko

Adres

Telefon

Telefon podaj w formacie +48 123456789

E-mail

Powtórz e-mail

Kraj

Uczelnia

Zacznij wpisywać pełną nazwę nazwę szkoły aby zobaczyć podpowiedź.
Prosimy nie wpisywać skrótów (np. ASP)

Wydział

Praca dyplomowa

Dyplom

2D/3D


Skala modelu

Data obrony pracy

Tytuł pracy

Opis pracy (maksymalnie 2000 znaków)
Ilość znaków: 0
Opis pracy w języku angielskim (maksymalnie 2000 znaków)
Ilość znaków: 0

Strona projektu

Promotor

Tytuł naukowy promotora

Zdjęcia pracy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pliki w formacie JPG
Maksymalnie plików: 10
Maksymalny rozmiar pliku: 1 mb
Maksymalna rozdzielczość pionowa: 1200px,
Maksymalna rozdzielczość pozioma: 1600px