Graduation Projects 2022 - results

In the 21th edition, 215 works have been submitted (2D: 125; 3D: 90). In total, 29 projects have been qualified for the exhibition by the jury members: Agata Korzeńska (Idee, Zamek Cieszyn), Filip Tofil (STGU), Filip Blažek (TYPO), Marcel Bencik (1977, Slovak Design Center), Balázs Balogh (Hungarian Design Council) and Magdalena Chorąży-Suchy (Zamek Cieszyn), Czeslawa Frejlich (Formy.xyz), Huy Pham (designer from Czechia), Marián Laššák (Slovak Design Center), Ferenc Laufer (Hungarian Design Council)

Winners of the Graduation Projects 2022 (2D):

1. Ilya Bazhanov - ÉMIGRÉ (Czechy/Czechia)

 • Wydział Projektowania Graficznego, Akademia Sztuki, Architektury i Designu w Pradze / Faculty of Graphic Design, Academy of Art, Architecture and Design in Prague

 • Promotor/Supervisor: Mga. Filip Kraus

2. Julie Ditetova - Machine learning: Programming Patterns (Czechy/Czechia)

 • Wydział Projektowania i Technologii Cyfrowych, Akademia Sztuki, Architektury i Designu w Pradze / Department of Design and Digital Technologies, Academy of Arts Architecture & Design in Prague

 • Promotor/Supervisor: M.A. Jan Netusil 

3. Aleksandra Franas – Epoch (Polska/Poland)

 • Instytut Sztuki i Designu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Institute of Art and Design, Pedagogical University named after the Commission of National Education in Cracow

 • Promotor/Supervisor: dr hab. Agnieszka Dutka 

4. Szabolcs Fülöp - Signal Zone (Węgry/Hungary)

 • Wydział Projektowania Graficznego, Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa Moholy-Nagy w Budapeszcie / Faculty of Graphic Design, Moholy-Nagy University of Art. And Design in Budapest 

 • Promotor/Supervisor: Assoc. Prof. Lakner Antal 

5. Weronika Jastrzemska -  Identyfikacja wizualna Festiwalu Filmu Niemego (Polska/Poland)

 • Wydział Projektowania Graficznego, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Faculty of Graphic Design, Academy of Fine Arts in Gdansk

 • Promotor/Supervisor: dr Adam Świerżewski 

6. Erzsébet Jiang - Prettier than you'll ever be (Węgry/Hungary)

 • Wydział Włókiennictwa, Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa Moholy-Nagy w Budapeszcie / Faculty of Textile, Moholy-Nagy University of Art. And Design in Budapest

 • Promotor/Supervisor: DLA Edit Szűcs 

7. Josefina Karlíková  - A book about samizdat (Czechy/Czechia)

 • Pracownia Projektowania i Typografii, Akademia Sztuki, Architektury i Designu w Pradze / Studio of Type Design and Typography, Academy of Arts Architecture & Design in Prague

 • Promotor/Supervisor: MgA. Filip Kraus 

8. Diana Mrázová - CO₂e - About Carbon Footprint (Słowacja/Slovakia)

 • Wydział Komunikacji Wizualnej, Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie / Faculty of Visual Communication, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava Visual Communication

 • Promotor/Supervisor: ArtD Ján Šicko 

9. Marcin Niedziałek - Lost Connections (Polska/Poland)

 • Instytut Projektowania Wizualnego, Królewska Akademia Duńska / Institute of Visual Design, Royal Danish Academy

 • Promotor/Supervisor: Elias Stenalt Werner 

10. Jarosław Pawlicki -  Projekt graficzny wydawnictwa muzycznego oraz seria autorskich grafik do muzyki Wacława Zimpla (Polska/Poland)

 • Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Faculty of Graphic, Academy of Fine Arts in Gdańsk

 • Promotor/Supervisor: dr Adam Świerżewski 

11. Mohammadali Sharifian Dorcheh - Make it sustainable (Polska/Poland)

 • Wydział Projektowy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach / Faculty of Design, Academy of Fine Arts in Katowice

 • Promotor/Supervisor: prof. Tomasz Bierkowski 

12. Patryk Skoczylas - Projekt identyfikacji graficznej, szyldu i witryny dla pracowni kapeluszy w Gdyni (Polska/Poland) 

 • Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi / Faculty of Graphic, Academy of Fine Arts in Łódź

 • Promotor/Supervisor: dr Jakub Stępień 

13. Anna Szendrei – Hangry (Węgry/Hungary)

 • Instytut Mediów i Wzornictwa, Uniwersytet Károla Eszterházy w Egerze / Media and Design Institute, Károly Eszterházy University in Eger

 • Promotor/Supervisor: Zeman Zoltán 

14. Viktória Vičíková  - New type - linking analogue and digital type work / letterpress in the 21st century (Słowacja/Slovakia) 

 • Wydział Komunikacji Wizualnej, Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie / Faculty of Visual Communication, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

 • Promotor/Supervisor: Doctor of Arts Pavol Bálik

Winners of the Graduation Projects 2022 (3D):

1. Julia Bartczak - Dostępna opowieść o historii i designie w kontekście Akademickiego Centrum Designu na Księżym Młynie w Łodzi. Projekt obiektów wizualno-dotykowych (Polska/Poland)

 • Instytut Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi / Institute of Design, Academy of Fine Arts in Łódź

 • Promotor/Supervisor: dr Anna Wrzesień   

2. Liza Feil - Nimue (Węgry/Hungary)

 • Instytut Wzornictwa, Uniwersytet Metropolitalny w Budapeszcie / Institute of Design, Budapest Metropolina Univercity

 • Promotor/Supervisor: David Pataki 

3. Adam Friedrich - Przestrzeń osobista pacjenta w szpitalach tymczasowych (Polska/Poland)

 • Wydział Architektury i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Faculty of Architecture and Design, Academy of Fine Arts in Gdańsk

 • Promotor/Supervisor: dr Jacek Ryńolska 

4. Jakub Garstkiewicz - Projekt zaopatrzenia protetycznego kończyny dolnej wspierającego uprawianie sportów wodnych (Polska/Poland)

 • Wydział architektury i Wzornictwo, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / Faculty of Architecture and Design, University of Arts in Poznań

 • Promotor/Supervisor: dr hab. Michał Filipiak 

5. Emilia Kolanowska - Safe Space - projektowanie dla zdrowia psychicznego (Polska/Poland)

 • Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Faculty of Design, Academy of Fine Arts in Warsaw

 • Promotor/Supervisor: dr Tomasz Rygalik

6. Barbara Koniecka - Z życia lunatyka. Domowe instrumentarium do badania zaburzeń snu (Polska/Poland)

 • Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Faculty of Design, Academy of Fine Arts in Warsaw

 • Promotor/Supervisor: dr hab Daniel Zieliński 

7. Olga Kozłowska - Oikos znaczy dom (Polska/Poland)

 • Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Faculty of Design, Academy of Fine Arts in Warsaw

 • Promotor/Supervisor: dr Paweł Grobelny 

8.  Adrian Lesechko - Autonomous Multifunctional Vehicle (Czechy/Czechia)

 • Wydział Wzornictwa Przemysłowego, Akademia Sztuki, Architektury i Wzornictwa w Pradze / Faculty of Industrial Design, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

 • Promotor/Supervisor: prof M.A. Ivan Dlabač

9. Ondřej Pechal – Tuta (Czechy/Czechia)

 • Wydział Wzornictwa Przemysłowego, Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie / Faculty of Industrial Design, Tomas Bata University in Zlín

 • Promotor/Supervisor: doc. MgA. ArtD Martin Surman 

10. Katarzyna Śliwa - Koncepcja wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego zgodnego z zasadami ekonomii cyrkularnej (Polska/Poland)

 • Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska / Faculty of Mechanical Engineering, University of Technology in Cracow

 • Promotor/Supervisor: prof.Inż. Jerzy Andrzej Sladek 

11. Georgios Somarakis - ILIO Lamp (Słowacja/Slovakia)

 • Wydział Wzornictwa Przemysłowego, Akademia Sztuk Pięknych w Bratysławie / Faculty of Industrial Design, Academy of Fine Arts in Bratislava

 • Promotor/Supervisor: doc. Ferdinand Chrenka 

12. Zuzanna Spaltabaka - Capsule Collection. Sprawność i sprawczość. Obiekty o materiałach i technikach, pełniące funkcję mebli (Polska/Poland)

 • Wydział Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Faculty of Interior Design, Academy of Fine Arts in Warsaw

 • Promotor/Supervisor: dr Tomasz Gałązka 

13. Jacek Vasina - Design partyzancki (Polska/Poland)

 • Wydział Projektowania, Uniwersytet SWPS, School of Form w Warszawie / Faculty of Design, SWPS University, School of Form in Warsaw

 • Promotor/Supervisor: mgr inż. doktor Maciej Siuda i Mateusz Falkowski 

14. Zuzanna Wójcik - Touch the Textile (Polska/Poland)

 • Faculty of Textile Design, The Swedish School of Textiles/University of Borås / Wydział Projektowania Tekstyliów, Szwedzka Szkoła Tekstyliów, Uniwersytet w Borås

 • Promotor/Supervisor: PhD Marjan Kooroshnia

15. Michal Zmek - Brunch collection (Czechy/Czechia)

 • Wydział Architektury, Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze / Faculty of Architecture Czech Technical University in Prague

 • Promotor/Supervisor: Prof.Akad.arch. Jan Fišer

 

The works of the laureates will be presented at the exhibition in Cieszyn in the first quarter of 2023 at Zamek Cieszyn.